زیبایی یعنی ما شدن
صفحه اصلی / مطالب و مقالات / کوچینگ سلامت سوشانس
زندگی سالم اساس زندگی انسان

در این جهان پیشرفته علم و تکنولوژی با این سطحی از توسعه پایدار مستمر باید متناسب با جهان و افراد جهان تغییر کنیم و روز به روز ، به روز تر باشیـم. در واقع انسان های موفق و شاد که اقلیت جامعه هستند (حدود بیست درصد) همیشه درحال تغییر و بهتر شدن بودندو حال خوب آن ها به دلیل تغییرات مداوم‌ و مثبت آن ها ب

اهداف کوچینگ سلامت سوشانس

سوشانس به عنوان یک شرکت تحقیق و توسعه، در زمینه تحقیق و آموزش هفت بعد سلامت فعالیت می‌کند و قصد دارد با طرح‌های اجرایی خود در زمینه صلح و سلامت انسان و محیط‌زیست و با عزمی راسخ، در مسیر اهداف توسعه پایدار در جهت توسعه و تعالی کشور به پیش رود

تدوین سوشانس بر اساس هفت حوزه سلامت

سوشانس به عنوان یک شرکت تحقیق و توسعه، در زمینه تحقیق و آموزش هفت بعد سلامت فعالیت می‌کند و قصد دارد با طرح‌های اجرایی خود در زمینه صلح و سلامت انسان و محیط‌زیست و با عزمی راسخ، در مسیر اهداف توسعه پایدار در جهت توسعه و تعالی کشور به پیش رود

طراحی و راه اندازی وب سایت : گروه نرم افزاری پزشک آنلاین - 09128883465